שרותי תרגום

תיאור השירות

ביצוע תרגום המקובל על כלל רשויות קנדה בהתאם לחוק אגודת המתרגמים בפרובינציית אונטריו 1989

ביצוע תרגום המקובל על כלל רשויות ישראל בחתימה ובחותמת עורך דין קנדי (אונטריו) ועורך דין ישראלי

התרגומים שלנו מהימנים לשונית, תרבותית ומותאמים לדרישות נמעניהם

עותק "נאמן למקור" בחותם נוטריוני יצורף לכל תרגום שיבוצע, כמו גם תצהיר מתרגם מאומת נוטריונית