הכרה בינ"ל

התמחויות

שרותי תרגום לכל מטרה ומכל דרגת מורכבות

תרגומים משפטיים

תרגומים רפואיים

תרגומים בתמיכה לבקשות להמרת רישיונות ו\או המרה מקצועית ו\או קבלה לאגודות מקצועיות בקנדה ואפשרות לייצוג למטרה זו

תרגום מסמכים שהופקו על ידי רשויות מדינת ישראל (תעודות נישואים, מסמכי מרשם האוכלוסין, רישיונות נהיגה, מסמכי גירושין וכיו"ב)

תרגום מסמכים עבור רשות ההגירה הקנדית

תרגום מסמכים עבור רשויות המס הקנדיות בהתייחס למקרקעין בישראל ושירותים נלווים לכך

שירותים נוטריוניים הקשורים בעריכת המסמכים המתורגמים

תרגום מסמכים רבניים ו\או מסמכי בית דין רבני בישראל לשימוש בקנדה או עבור שימוש בבית דין רבני בישראל

אפשרות לקבלת שירותים משפטיים מלאים לכל אחת מהפרוצדורות המנויות לעיל